Konsertupptak i Darmstadt med La Casa Fantom

For ei tid sidan etterlyste Cornelius Jakhelln høgnorsk hardcore. Me hev teke honom på ordet og fylgt La Casa Fantom på Europa-turnèen. Her med eit konsertupptak i Darmstadt i slutten av mars. Intervju med dei tvo attum bandet stod på prent i nummer 3/2011.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ifwJRERJ8mE]