Author: AdminMaalmannen

Klassisk landsmål i dag?

Spursmålet eg hev fenge å svara på her i dag er: Kvifor læra i-mål? Svaret er i grunnen ein-felt: Vil me læra oss i-mål,  må det vera av di me ynskjer å nytta det. ...

Gustav Indrebø og hans veg

Då professor Gustav Indrebø, 52 år gamal, uventa for dei fleste fall burt den 3. august 1942, herja nazidiktaturet og storkrigen Europa. I det hersette Noreg låg målstriden i dvale; her var ein slags...

Det armenske folket treng vår studnad

Dersom du ser etter ei ideell europeisk sak som verkeleg er verdt å kjempa for, so bør du ta deg ein tur til Nagorno-Karabakh – eller Artsakh, som armenarane sjølve kallar det … Armenarane...

Ein krig mot Europa. Nokre perspektiv

Endå det var Russland som starta Ukraina-krigen med invasjonen sin, so kann me eitt år etter krigsutbrotet trygt slå fast at det er USA som tener mest på det heile. Kva me i Vest-Europa...

80 år sidan Gustav Indrebø døydde

Den 2. august er det 80 år sidan Gustav Indrebø døydde. Målmannen-redaksjonen hev vore på ferd til Jølster for å heidra Indrebø ved det burtgøymde minnesmerket hans. Gustav Indrebø var både målvitskapsmann, ideolog og...

Peter Hognestad

Peter Hognestad arbeidde for norskdom og kristeleg folkeliv. Han gjorde ein uvurderleg innsats i arbeidet for norsk salmebok, alterbok og bibelumsetjing.Hognestad var bondeson frå Jæren. “Heime hev eg lært å beda og arbeida,” skreiv...

Den himmelske doktrinen, hugsar du?

Det hardnakka forsvaret åt Azov i Mariupol burde tala til oss alle, jamvel til russlandsvenene. Mariupol kann ha nådd dei siste timane sine. Den illgjetne Azov-bataljonen, som er vorten til eit regiment, hev nagla...