Monthly Archive: august 2017

Alternativhøgre sigrar i Charlottesville

Den amerikanske høgreintellektuelle avantgarden gjeng samla ut på gata og skipar til vellukka demonstrasjonar. Systemmedia lyg hemningslaust um den patriotiske sigeren i Charlottesvile, med skuldingar um «høgreekstrem valdsbruk». Lenge fanst amerikanske alternativhøgre einast på...