Category: midtmarka

Skal ingenting få konsekvensar?

Konsekvensutgreidingane for utbyggingi av Midtmarka og Rotemyra på Flatøy framstår som reine tingingsverk. Vest-Land Eiendom A/S ynskjer å gjera det verdfulle naturområdet på Flatøy um til ein «regional småby» med «urbant preg». Konsulentselskapet Opus...

Her byggjer dei bompengebyen

Fyrst kom bommane på Flatøy. No kjem byen. Vil du bu der, må du vera rik. Veldig rik. Det er den verdfulle Midtmarka, med strandlina mot Flatøyosen, som må vika plassen for ein drabantby...

Farvel Flatøy

Vinden susar i furutrei. Det raslar av vatn frå bekken. Gjenom trei og yver Flatøyosen ser eg Håøya og Litlebergen. Eg er i Midtmarka, på veg mot Håøy. Midt i myrketidi er det lite...