Category: nasjonalisme

Alternativhøgre sigrar i Charlottesville

Den amerikanske høgreintellektuelle avantgarden gjeng samla ut på gata og skipar til vellukka demonstrasjonar. Systemmedia lyg hemningslaust um den patriotiske sigeren i Charlottesvile, med skuldingar um «høgreekstrem valdsbruk». Lenge fanst amerikanske alternativhøgre einast på...

Intervju med «Der Dritte Weg» (Tridje Vegen)

Det nasjonal-revolusjonære partiet Der Dritte Weg hev markert seg sterkt i Sud-Tyskland med politiske aksjonar og demonstrasjonar på gata. Interessa for rørsla er aukande, og Målmannen hev teke ein prat med partiformann Klaus Armstroff....

Kva er nazisme? Kven er nazistane?

Er nazistar og islamistar like ille? Påstanden vart nylegt sett fram av ein person som grunngav utsegni si med det at båe tvo hadde “forskrudde” og “ekstreme” meiningar, difor var dei for eitt og...