Maalmannen Blog

Kognitiv dissonans? Skjermdump frå Frankfurter Allgemeine den 23. juli.

Då terroren kom til Tyskland

Er det terror det som skjer i Tyskland no? Fram til i går vilde massemedia helst ikkje tala um islamsk terrorisme, men snarare um «amoklauparar» og «psykisk sjuke menneske». I røyndi hev det i...

Figure 5. Alignment of Fermi levels across a PN junction.

Quantum mechanics from theory to technology

It is a popular assumption that the macrophysical world is governed by classical, deterministic physics – while the microphysical world is governed by modern physics which is of statistical nature. For everyday phenomenons, it...

Utvandrarkyrkja på Sletta.

Vestnorsk utvandringsfestival på Radøy

Helgi 1.-3. juli hadde Vestnorsk Utvandringssenter bode inn til «utvandringsfestival» på Sletta på Radøy. Festivalen hadde eit skifterikt program med både faglegt påfyll og familievenlege aktivitetar. Dei seinaste 15 åri hev ein heil liten...

AP-ordførar Oddekalv leid av akutt minnetap under innleidingi til kommunestyremøtet, og FrP-gruppeleidar Larsen meinte sjølv at han kanskje var inhabil.

Toppstyrd maktdemonstrasjon i Meland

Det kom ikkje som ei yverrasking på nokon at fleirtalet i kommunestyret valde å yverkøyra folkeviljen og søkja styresmaktene um kommunesamanslåing med Lindås og Radøy. Det var likevel godt gjort av ordføraren å halda ei innleiding der han...

monstermast_3

«Direkteaksjon» – kva er det?

Forfattaren og økofilosofen Torstein Viddal var med i kampen mot monstermastene i 2012. Etter Viddal sitt syn er monstermastene i Hardanger ei av mange saker der «direkteaksjon» hadde vore ein rettkomen måte å møta styresmaktene...