Monthly Archive: februar 2024

Klassisk landsmål i dag?

Spursmålet eg hev fenge å svara på her i dag er: Kvifor læra i-mål? Svaret er i grunnen ein-felt: Vil me læra oss i-mål,  må det vera av di me ynskjer å nytta det. ...

Gustav Indrebø og hans veg

Då professor Gustav Indrebø, 52 år gamal, uventa for dei fleste fall burt den 3. august 1942, herja nazidiktaturet og storkrigen Europa. I det hersette Noreg låg målstriden i dvale; her var ein slags...