Teiknar og kunstnar Kristin B. Bruun kjenner seg utestengd og utfrosi frå Radikal Portal

Illustratør og karikaturteiknar Kristin B. Bruun vart spurd um å sitja i juryen for ei politisk karikaturtevling som nettstaden Radikal Portal skulde skipa til. Tevlingi er nylegt vorti avslutta og vinnarane er kåra, men av grunnar som Vegard Velle ikkje vil ut med so fekk Bruun likevel aldri den plassen i juryen som ho fyrst vart lova. Bruun meiner sjølv at ho er offer for ein utfrysingskampanje initiert av ein forsmådd mann som fram til nylegt var nettstaden sin eigen webmaster. Ho karakteriserar det som skandaløst at ein nettstad som kallar seg for feministisk kann møta sjølvstendige kvinnor på ein slik måte.

Kristin Bruun hev bakgrunn som informasjonsrådgjevar og illustratør, og ho hev laga teikningar og karikaturar for reportasjar og kommentarartiklar i ei rad ulike publikasjonar – seinast med karikaturen av Max Hermansen i Samfunnsviter’n.

Radikal Portal lyste til karikaturtevling med fyrstepris på 10.000 kronor.

Radikal Portal lyste til karikaturtevling med fyrstepris på 10.000 kronor.

Det var soleides til stor gleda for Bruun då ho fekk fyrespurnad frå redaktør Vegard Velle um å sitja i juryen for ei karikaturtevling som Radikal Portal hadde tillyst. Bruun vilde meir enn gjerne nytta seg av kompetansen sin og syta for at innsendarane vart vurderte på det nivået som dei fortente.

Utestengd utan sakleg grunngjeving

Kor som er: Tidi for juryen sitt nettmøte kom og gjekk, utan at Bruun høyrde noko meir frå Velle. Nokre dagar etterpå kontakta ho honom og spurde kvar landet låg. Bruun fekk då som svar at «noen på gruppa var veldig i mot at du deltok, inkludert i den juryen. Og da blir det bare tull.» Når ho spurde um ei nærare grunngjeving, var svaret: “Nei, jeg kan ikke gå inn i det. Vi har en policy på ikke å spre ting som blir sagt på gruppa.”

Dei som til slutt vart sitjande i juryen var tvo andre illustratørar og dessutan Rune Berglund Steen – leidar for Antirasistisk Senter. Kristin Bruun fortel at ho aldri hev havt noko med desse personane å gjera, og kunde difor ikkje forstå korleis nokon av desse kunde ha noko imot henne. Ho tok difor kontakt med kvar og ein av dei nemnde jurymedlemene, og alle desse kunde svara avkreftande på at dei skulde ha visst noko eller havt noko imot at ho var med dei i juryen. Det var altso ikkje desse som hadde motsett seg at ho skulde vera med i juryen.

Derimot so hadde ho i 2010/2011 ein del kontakt med ein mann som seinare skulde verta webmaster for Radikal Portal. Bruun var einast interessert i venskapeleg kontakt, medan han på si sida uppfatta det som at det var ei form for dating dei tvo dreiv på med. Dette gjeng fram or privat korrespondanse som dei tvo hev havt på Facebook. Mannen braut seinare kontakten med Bruun, og Bruun meiner den røynlege grunnen til dette er at ho ikkje responderte på det ho uppfattar som vedkomande sine romantiske tilnærmingar. Den utløysande årsaki til brotet millom dei tvo skal kor som er ha vore ei usemje kring ein konflikt på Fattighuset i Oslo.

-Ein Kafka-prosess

Bruun fortel at ho i tidi etter dette fekk uord på seg i ei rad ulike miljø, der det var skuldingar um tilknyting til høgreekstreme miljø som gjekk att – og dessutan injurierande skuldingar um hennar mentale helse. Bruun meiner det er Radikal Portal sin tidlegare webmaster som hev andsvaret for spreidingi av desse skuldingane, sidan dei skal ha spreidd seg i hans venekrins. Slike skuldingar hev ingi rot i røyndomen: – Eg tillet meg å prata med folk både til høgre og vinstre i politikken. I dei miljøi som er vortne stempla som høgreekstreme, so vert det påstått at eg er sosialistisk. Fakta er at eg er humanist og elles nokso ikkje-politisk, segjer Bruun.

Kristin Bruun hev framigjenom havt ein formidabel produksjon av politiske karikaturteikningar, og ho var soleides solid kvalifisert for å sitja i juryen.

Kristin Bruun hev framigjenom havt ein formidabel produksjon av politiske karikaturteikningar, og ho var soleides godt faglegt kvalifisert for å sitja i juryen. Slik skulde det likevel ikkje gå…

-Eg tykkjer det segjer sitt når Radikal Portal utan vidare grunngjeving kastar ut meg som faktisk hev eit solid teiknarfaglegt grunnlag for å sitja i juryen, og det samstundes som ein inviterar inn ein reint politisk jurymedlem som Rune Berglund Steen frå Antirasistisk Senter. -Når redaktør Vegard Velle ikkje vil ut med kva som er problemet, då kann ein ikkje anna enn å spekulera i kva som er grunnen. Eg hev upplevd dette som ein Kafka-prosess, der folk eg tidlegare var på godfot med snur meg ryggen, og der eg på sosiale medium uppliver å verta utestengd frå gruppor og forum. Det einaste som er sikkert er at alt dette tok til etter at Radikal Portal sin tidlegare webmaster braut kontakten med meg.

Kristin Bruun meiner ho hev god grunn til å segja ifrå.

Kristin Bruun meiner ho hev god grunn til å segja ifrå. -Dette handlar ogso um kvinnesyn, meiner ho.

-Radikal Portal hev tapt sitt feministiske truverde

-Det som eg tykkjer er aller verst er at Radikal Portal framsteller seg som ein feministisk nettstad som tek kvinnor på ålvor. Det hev vorte publisert hopetal med artiklar på nettstaden som poengterar at ein skal respektera kvinnor sine grensor. Når nokon kjenner seg mobba og trakassert, ja, då vert ein mobba og trakassert, hev vore mantraet. Ein kann ikkje koma og påstå at “dette er berre noko som skjer inne i hovudet ditt”. Men det er nett dette som hev hendt med meg: Eg uppliver systematisk utestenging og utfrysing – utan å få nokon sakssvarande grunn for kvifor, einast kryptiske attendemeldingar. Ein mann som ikkje var interessert i meir kontakt med meg etter at det var klårt at eg einast ynskte venskap, han hev havt høve til å skulda meg for det verste som ein kann verta skulda for i eit vinstreradikalt miljø: Høgreekstreme sympatiar. Radikal Portal hev inkje truverde som ein aktør i feministisk ordskifte og debatt fyre dei feiar for eigi dør og rydjer upp i dette, avsluttar Bruun.

Det hev ikkje lukkast Målmannen å få noko svar frå Vegard Velle.

Det hev ikkje lukkast Målmannen å få nokon kommentar til saki frå Vegard Velle.

Målmannen hev freista koma i kontakt både med Vegard Velle og med den tidlegare webmasteren, men utan å lukkast. I ei tidlegare Facebook-melding til Bruun hevdar Velle kor som er at “jeg kan avkrefte at jeg på noe tidspunkt har snakket med [tidlegare webmaster] om deg. For øvrig har jeg ikke noe mer å legge til”.

 • Reblogged this on Sikker på det?.

  • Olav Torheim er en svindler: jeg har ikke reblogget dette. Derfor er det heller ikke mulig for meg å fjerne denne kommentaren.

 • Pingback: Tegner og kunstner Kristin B. Bruun utestengt og utfrosset fra Radikal Portal - Frieord()

 • Pingback: Raudt-politikar Ronny Kjelsberg trur han veit alt um Målmannen – men veit ikkje kvar hen han hev det i frå! | Målmannen – Netutgåva()

 • Ser du har unnlatt å rette opp intervjuet og fjernet min kommentar hvor jeg publiserte det godkjente intervjuet. Dette du har lagt ut her, er ditt fantasiprodukt, og jeg ber deg slette dette nå, etter at du ved en rekke anledninger har misbrukt min tillit og brutt vår avtale, både ved å publisere dette andre steder enn jeg godkjente, og ved å endre det til det ugjenkjennelige.

  Du må også fjerne kommentaren nedenfor hvor du påstår at jeg har spredt dette intervjuet. Det har jeg ikke. Du er uetterrettelig, og jeg vil ikke ha mitt navn forbundet med ditt eller med dine prosjekter.
  Du har også publisert mine tegninger og foto av meg uten tillatelse. Fjern alt sammen, og så er vi to ferdige med hverandre.

 • Olav Erlend Torheim:
  Etter at jeg skrev her sist, ser jeg at dette er et annet nettsted enn det opprinnelig avtalte for publisering. Jeg har senere trukket tilbake tillatelsen til å publisere intervjuet i det hele tatt, hvilket du har motsatt deg. Jeg trakk tillatelsen til publisering da jeg ble kjent med at du er en fascist, og at nettstedene dine brukes for å spre din ideologi.
  I tillegg har du lagret og publisert mitt og andres åndsverk. Du vil bli fakturert for ditt misbruk, og du skal fjerne alt som du har publisert vedrørende meg: premissene for å gi intervjuet var uriktige, og det foreligger derfor ikke noen avtale om at du kan publisere intervjuet.

  Eksempelvis informerte du meg ikke om at du hadde en krig med Radikal portal. Dette er så langt unna journalistikk som man kan komme: misbruk av åndsverk på to nettsteder(!), foregivelse av å være en uavhengig journalist som misbruker andre for egne konflikter, at du sprer dette til andre fascistiske og identitære nettsteder, og nekter å fjerne det når tillatelsen til å publisere er trukket tilbake. Du er dønn uetterrettelig, og har ingen journalistisk integritet.

 • Å krenke en narsissist, utløser et særskilt raseri.

  • Beklager det, Rune, men det blir aldri oss. Du husker jo hva du skrev til meg privat, som er nokså langt unna det du i din vedvarende stalking skriver offentlig om meg. Prøv å fokusere på kona di, du. Hver gang jeg har bedt henne holde deg unna meg, poserer hun i nye, dyre kjoler og på dyre restauranter, så man skjønner hvorfor hun lar deg holde på. Alt ditt er jo hennes …

 • Irene Hov

  Har Torheim fått faktura og forliksklage enda? I såfall kan vi berolige deg med at du er i godt selskap. Vi er flere i støttegruppen mot FakturaFabrikken. I samme selskap finner vi også Notoriske SerieSøksmål. Ta gjerne kontakt om du trenger veiledning.

  • Jeg har konfaktet Konfliktrådet, og du vil motta innkalling så snart de har kapasitet.

  • Til Irene Hov: jeg etterkom din oppfordring (se illustrasjon), og korrigerte dine usannheter om tyveri av åndsverk.
   Siden virkeligheten er for sterk for deg, slettet du kommentarene mine (se illustrasjon hvor du på ditt sedvanlig sjarmerende vis krev- eh, oppfordrer meg til å benytte kommentarfeltet ditt).

   Siden du sensurerer kommentarfeltet, og sletter eller endrer mine kommentarer til det ugjenkjennelige før du tør å publisere dem, er dette derfor publisert i sin helhet med bevisene på dine tyverier, og skjermdumpene som viser sensuren av ditt eget kommentarfelt. Jeg har mange flere, det er mange kommentarer du ikke tålte.

   Forøvrig synes jeg du bør tenke grundig igjennom tilbudet om Konfliktråd. Du er jo så forfulgt, så forfulgt, og så krenket, så krenket – av at jeg lever et godt liv uten deg, har solgt boligen og sagt opp jobben for å få tilbake et liv hvor du ikke kan finne meg. Som jeg skrev til din angivelige kjæreste i 2011: jeg ville ikke ha noen informasjon om deg over hodet, fordi jeg ønsket et liv uten deg.
   https://netthets.wordpress.com/2016/06/26/irene-hov-den-farlige-sannheten-om-kristinbruun/

  • Hvor mye er du ilagt i forelegg for din forfølgelse av meg, som resultat av din falske anmeldelse av meg? Snakker om back-firing: du inngir årets første falske anmeldelse, og blir ilagt besøksforbud og bot! 😀

  • https://twitter.com/iRHov/status/743794139486162946

   https://twitter.com/iRHov/status/741552142234857472

   https://twitter.com/iRHov/status/731068394905194496

   Og du som anmeldte meg for å være den eneste som skrev om deg!
   «Gud jeg dauer av latter..! Håper alle leser ALLE kommentarene!
   Hysterisk morsomt.»
   Ja, det kan du si, men det er ikke sikkert vi ler av det samme, om du skjønner. Tviler forresten på det.
   http://archive.is/k5Aum

   Jaggu fikk du svar! Hvor mange ganger rakk du å anmelde henne, da?
   Wow, skrev du virkelig det? Trodde denne ekstreme skittkastingen var reservert meg, men skjønner at dette er din modus operandi:
   «Hvem som er den største kjeltringen av tidligere advokater og nåværende advokater er avhengig av om noen (klient e.l.) klager/saksøker/anmelder advokaten. … Sånn sett kan Evenrud rent hypotetisk være en mye større kjeltring.»

   Jøss, så pent hun fremstiller det:

   «Irene Hov er også frekk nok til å påstå at
   «Det resulterte i at Motoffensiv ble nedlagt på dagen i september i 2016»
   Irene Hov påstår altså at Motoffensiv ble nedlagt fordi «vi» angivelig gikk løs på Aina Stenersen. Og dokumentasjonen hennes er? Ingen – det finnes ingen dokumentasjon for påstander som er ren fantasi.
   Så viser Irene Hov til at jeg
   «fikk klienter som angivelig var utsatt for «krenkelser». Eller pedosverting som de kaller det. Altså anklager om at de støtter pedofili. Noe som overhode ikke har noe med ekstremisme å gjøre.»
   Også her bommer Irene Hov i sin fremstilling av fakta.»

   Husker en dom jeg leste en gang. En mors fremstiling av virkeligheten som konsekvent avviker så mye fra den allmenne oppfatningen, at «konflikter må oppstå». Veldig fin beskrivelse. Mer raffinert enn «notorisk løgner».
   https://www.facebook.com/notes/forulempingstilsynet/svar-til-irene-hov/572395022958530/

   Å jøss, her kaster du deg igjen ut i pedosverting, ser man. Du og du, så populær du har klart å gjøre deg!
   Hvorfor stengte politiet sjikanebloggen din om meg 19. januar? Og hvorfor har du ikke fått lov til å åpne den igjen, enda du har ringt og hulket og grått om det flere ganger? Det er jo bare en «dokumentarblogg» med «nøktern informasjon» – om meg, skriver du i anmeldelser og på nett, og så rister politiet på hodet og uttaler mens lydopptakeren går at «dette er ikke greit, dette er ikke greit», og jeg leste ikke mer enn tre – fire avsnitt!
   https://inthebarrel.net/2016/12/30/menneskerettighetsorkesteret-som-ikke-kunne-spille-en-tone-utvidet-versjon/

   Trusler, ja … Som jeg er anmeldt for å ha konstruert:

   Irene Hov «Derfor er du invitert til Konfliktrådet for å bilegge vår sameksistens (?) på en fredelig måte..»
   Hun vil ha en kneblings avtale om at jeg ikke skal offentliggjøre terror.
   14.07.2016
   (En mann) Skal jeg ta ett hjemme besøk å knekk knea hennes?
   15.07.2016

   Irene Hov: (En mann) kanskje du skulle fjerne kommentaren før hun klarer å sende politiets terrorpatrulje på deg? Hun er desperat etter å få være et offer.
   16.07.2016
   (En mann): Wooow de kan jo bare komme, da har jeg henne i nettet jeg ønsker, en psykopat som hun skal jeg få lagt inn for godt:)
   16.06.2016

   Og så ble jeg anmeldt for å ha stått bak det der. Som din venninne som ville at jeg skulle gravlegges under den nye barneskolen, og du lo på Facebook over at hun ville bli anmeldt av «den gale». Men det er jo ikke jeg som er gal eller utilregnelig, Irene, du prosjiserer! Snakk med din venn Rune om dette. Trenger du lydopptaket du tryglet, klynket og maste om at jeg skulle konvertere for deg igjen?