Te og hjartevarme

Asyl-folkemøtet i Lindås og den generelle mediedekningi av asylstoda i Noreg hev inspirert ein lesar til å skriva fylgjande vesle dikt:

Her vert det te og koseprat på kvart asylmottak.
Mutti Merkel passar på at det ikkje vert ‘hat’
Og misnøye mellom kulturar og land.
Det vert te og hjartevarme mellom alle mann …?

Ein faksimile frå Strilen som burde illustrera mediedekningi godt.

Ein faksimile frå Strilen som burde illustrera mediedekningi godt.

Her vert det te og koseprat på kvart asylmottak.
Mutti Merkel passar på at det ikkje vert ‘hat’
Og misnøye mellom kulturar og land.
Ein er då like naive og galne alle mann …?

Baron Balder