Maalmannen Blog

Subkulturell putinisme

Eg hev valt denne titelen av di det i sume ghettoar finst eit idealisert bilæte av Russland. Dei byggjer upp ei sak som ikkje hev nokon slags røynleg studnad i Moskva. Lat oss reint...

Mariupol: Eit rop i stålstormen

Nestkommanderande i Azov, løytnant Svyatoslav «Kalina» Palamar, hev kome med daglege videomeldingar frå Mariupol – vel vitande um at kvar dag kann verta hans siste. Stålverket i Mariupol er deira siste skanse, og det...

Fråsegn frå Azov um Mariupol

Er det ukrainske Azov-regimentet etterlatne på ein uriaspost? Denne fråsegni frå Azov-regimentet kann tyda på det. For den russiske staten og propagandamaskineriet deira so er Azov-regimentet både det som dei skal skræma folk med...

Putin og Biden, er dei «partners in crime»?

Putin hevdar han kjempar mot USA og NATO, men kva er Biden og USA si rolla? Og er Russland eigenleg eit diktatur eller er det ikkje snarare slik at oligarkiet er demokratiet sin endestasjon?...

Gabriele Adinolfi um krigen i Europa

Krigen i Europa kann ikkje forklårast ut frå èi årsak åleine. Både geopolitikk, finans, økonomisk umstart og energistoda spelar saman med det gamle etniske hatet som i si tid førde til sju og ein...

Hjelpeaksjon i Ukraina: Gje din studnad!

«Help European Local People» (HELP) er ein hjelpeorganisasjon av og for europearar. Dei hev tidlegare hjelpt born i Kosovo, og no er dei på veg til Lviv i Ukraina med hjelpesending. Alle som vil...

Militans og mystikk. Intervju med M8l8th

M8l8th er ei av dei russiske svartmetallgruppone som hev flykta frå Russland til Ukraina. Dei hev millom anna vore sentrale i den årvisse Asgardsrei Fest i Kyiv. -For dei som ikkje hev høyrt um...

Nasjonalrevolusjonær fråsegn um Ukraina-krigen

Det tyske partiet «Der Dritte Weg» er millom dei nasjonale gruppone i Vest-Europa som hev teke parti for Ukraina. Alt dagen etter den russiske invasjonen lagde dei fram ei «nasjonal-revolusjonær fråsegn» um saki. I...

-Me vil ikkje leggja oss inn under USA eller Russland

Olena Semenyaka er talskvinna for det nasjonale korpset i Ukraina. Det nasjonale korpset er den politiske vengen åt Azov-bataljonen. Målmannen møtte henne for ein prat i slutten av 2018. -Kjære Olena, du hev vorte...